Het platform Christelijk Opvoeden biedt graag een podium voor de promotie van je organisatie, diensten of producten. Iedere week bieden we ruimte voor 1 winactie of advertentie.

Wat is het platform Christelijk Opvoeden?
Het platform Christelijk Opvoeden is in februari 2012 begonnen als besloten Facebookgroep, opgezet door Wendy Born. Het was bedoeld om christelijke opvoeders de ruimte te bieden elkaar vragen te stellen en interessante dingen te delen. Sinds 2016 is het beheer van de groep overgenomen.
De afgelopen jaren is het platform uitgegroeid tot een actieve facebookgroep met 14,1 duizend leden.
Via dit platform willen we ouders praktische en geestelijke hulp bieden bij de (geloofs)opvoeding van hun kinderen. Als ouders, staan we er niet alleen voor. We kunnen van elkaar leren en elkaar bemoedigen. En nog belangrijker: we mogen op God vertrouwen. De groep biedt (groot)ouders, verzorgers en pedagogische professionals de ruimte om elkaar te vinden en vragen te stellen aan elkaar. Naast de besloten Facebookgroep is er een openbare Facebookpagina, Instagram en een website waar interessante informatie uit de groep gedeeld wordt.
Tot op heden wordt de groep beheerd door vrijwilligers.

Wie zijn de leden van het platform Christelijk Opvoeden?
De groep leden van het platform Christelijk Opvoeden bestaat voornamelijk uit christelijke ouders, verzorgers en pedagogische professionals, zoals kinderwerkers en leerkrachten. Het aantal leden is op dit moment: 14,1 duizend. Hiervan is 85% vrouw. Het grootste gedeelte van de leden is tussen de 25-44 jaar.

Adverteren op het platformStandaardDeelnemers
Boekrecensie, afbeelding en recensie van 200 tot 400 woorden
In besloten Facebookgroep, openbare Facebook- & Instagrampagina en op de website
  € 175,00  €131,25
Winactie
In besloten Facebookgroep, openbare Facebook- & Instagrampagina,
looptijd 1 week
  € 150,00  €112,50
Overige advertentie post, afbeelding en tekst max. 200 woorden
in besloten Facebookgroep, openbare Facebook- & Instagrampagina
Deze categorie bevat o.a.a ook het stellen van (onderzoeks)vragen.
  € 150,00  €112,50
Advertentie op website
We bieden iedere maand ruimte aan één adverteerder in de footer van de website christelijkopvoeden.com.
  € 750,00  €562,50
Prijzen zijn exclusief BTW

Reserveren Voor het reserveren van advertentieruimte neem je contact op met Aisha Meel.
Dit kan per e-mail >>> info@christelijkopvoeden.com

De beheerders van de groep behouden het recht om, naar eigen goeddunken, een advertentie goed te keuren of af te keuren.